Ubuntu 16.04 LTS 16.10 17.04 - MantisBT-2.3.1

Fórum: 

MantisBT

Ubuntu 16.04 LTS 16.10 17.04 - MantisBT-2.3.1

Frissítés, függőségek telepítése

sudo apt-get update
sudo apt-get install unzip postfix apache2 mysql-server phpmyadmin php

 

Apache2 konfigurálása, előkészítés

sudo mkdir -p /var/www/html/mantis/public_html
sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/mantis.conf
sudo nano /etc/apache2/sites-available/mantis.conf

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin your@email.com
    ServerName mantis
    ServerAlias mantis
    DocumentRoot /var/www/html/mantis/public_html
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

sudo a2ensite mantis.conf
sudo service apache2 reload

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
 

 

Letöltés, kicsomagolás, másolás és Apache2 jogok megadása

sudo wget mantisbt-2.3.1.zip
sudo unzip mantisbt-2.3.1.zip
sudo cp -a /home/itfroccs/mantisbt-2.3.1/. /var/www/html/mantis/public_html

"sudo chown -HR <apache_user>:<apache_group> /var/www/html/mantis/public_html"
sudo chown -HR www-data:www-data /var/www/html/mantis/public_html

 

MantisBT adatbázis létrehozás és telepítés

http://your_ip_or_domain/phpmyadmin

 


Admin könyvtár törlése, bejelentkezés

sudo rm -rf /var/www/html/mantis/public_html/admin

 


Default Login

http://your_ip_or_domain/mantis/public_html
user: administrator
passwd: root
 

 

 


MantisBT

Szerző

admin képe
admin

Varga Tamás (admin)

Informatikus, rendszergazda.
Gyermekkorától kezdve kapcsolatban áll a számítógépekkel. Érdeklődési köre az idők folyamán jelentősen kibővült.
Jelenleg leginkább a táblagépek és az okostelefonok társaságában érzi jól magát. Korábbi szervizes tapasztalatait kamatoztatja a PC-k és notebook-ok világában, emellett nagy Drupal, Open Source és Linux rajongó.